วิธีการลงทะเบียน

สมัคร E-Member ฟรี! ได้ที่
https://www.sizzler.co.th/e-member/index.php

สามารถสมัคร E-Member ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ Facebook หรือ Email

เมื่อสมัคร E-member แล้ว จะมีสถานะเป็น Green Level ตามที่บริษัทกำหนด

Green Level สามารถสะสมยอดใช้จ่ายเพื่อปรับสถานะเป็น Gold Level และ Diamond Level

ข้อมูลสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

*หมายเหตุ

  • สามารถสะสมพอยท์ได้จนถึงวันสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
  • Gold Level และ Diamond Level จะต้อง รักษาระดับยอดใช้จ่าย ภายใน 1ปี นับจากวันที่เลื่อนสถานะ หากไม่ครบกำหนดจะถูกปรับสถานะให้อยู่ในระดับ Green Level เพื่อทำการสะสมยอดการใช้จ่ายอีกครั้ง
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า